Jakie obowiązki wobec Funduszu Promocji Owoców i Warzyw ma spółka w związku z hurtową sprzedażą warzyw i owoców?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. zajmuje się sprzedażą detaliczną oraz hurtową owoców i warzyw prowadzoną w sklepach. Towar do sklepów kupują od rolników ryczałtowych na których wystawiają faktury VAT RR. Wystawiając faktury w systemie naliczana jest opłata pobrana na fundusz promocji produktów rolno - spożywczych w wysokości 0,1 % od wartości netto.

Kto jest odpowiedzialny za pobranie i przekazywanie wpłat na ww. fundusze?

Będzie to rolnik ryczałtowy, od którego spółka kupuje towary, czy podmiotem odpowiedzialnym będzie spółka?

Jeżeli podmiotem odpowiedzialnym jest spółka, to w jaki sposób powinna przekazać opłatę do Dyrektorowi Generalnemu KOWR?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX