Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 1 kwietnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2016 r.

PYTANIE

Prowadzący działalność gospodarczą zatrudniał w 2015 r. na podstawie umowy o pracę obywatela Ukrainy (na podstawie złożonego oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy w urzędzie pracy). Cudzoziemiec wykonywał pracę u mnie tylko przez 4 miesiące i w tym czasie czasowo był zameldowany w Polsce. Następnie wyjechał do swojego kraju. Została sporządzona deklaracja PIT-11-2015 i przekazana do urzędu skarbowego właściwego dla osób zagranicznych w województwie.

Czy wobec powyższego cudzoziemiec po otrzymaniu PIT-11 powinien się rozliczyć w swoim kraju?

Czy zleceniodawca ma jeszcze wobec niego jakiś podatkowy obowiązek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację