Jakie obowiązki w zakresie wynagrodzenia mają podmioty lecznicze, będące świadczeniodawcami, wobec pielęgniarek i położnych... - OpenLEX

Jakie obowiązki w zakresie wynagrodzenia mają podmioty lecznicze, będące świadczeniodawcami, wobec pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kociemba Alicja
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od dnia 1 lipca 2021 r. wprowadzony został współczynnik korygujący koszty świadczeń pielęgniarek i położnych.

Czy, na podstawie zarządzenia nr 122/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia współczynników korygujących dotyczących świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne oraz ratowników medycznych, od dnia 1 lipca 2021 r. pielęgniarkom i położnym zatrudnionym w spółce na podstawie umowy cywilnoprawnej należy się dodatek do wynagrodzenia w wysokości 1600 zł w przeliczeniu na jeden etat?

Do dnia 30 czerwca 2021 r. pielęgniarki i położne zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej miały wypłacany dodatek do wynagrodzenia w przeliczeniu na jeden etat zgłoszony do NFZ.

Czy od dnia 1 lipca 2021 r. należy pielęgniarkom i położnym wypłacać dodatek do wynagrodzenia w wysokości 1600 zł w przeliczeniu na jeden etat zgłoszony do NFZ, czy należy wypłacać dodatek do wynagrodzenia w wysokości 10 zł z 1 godzinę faktycznie udzielanych świadczeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX