Jakie obowiązki w szkole można zlecić osobie niebędącej nauczycielem zatrudnionej do prowadzenia zajęć z kształcenia zawodowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 11 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie obowiązki w szkole można zlecić osobie niebędącej nauczycielem zatrudnionej do prowadzenia zajęć z kształcenia zawodowego (zajęć praktycznych i teoretycznych przedmiotów zawodowych)? Czy osoba zatrudniona na podstawie art. 15 ustawy - Prawo oświatowe może brać udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, być członkiem zespołu nadzorującego egzamin zawodowy, pełnić dyżury na korytarzy szkolnym, brać udział w zebraniach z rodzicami, pracować nad przygotowaniem szkolnego programu nauczania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX