Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zamajtys Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie obowiązki w myśl obowiązujących przepisów ciążą na pracodawcy stosującym w procesie pracy substancje/mieszaniny sklasyfikowane jako niebezpieczne?

Jaką dokumentację pracodawca obowiązany jest prowadzić?

Jakie informacje i dane dotyczące właściwości poszczególnych substancji i mieszanin należy w niej uwzględnić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?