Jakie obowiązki sprawozdawcze i rachunkowe ma spółka z o.o., która otrzymała postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością znajdująca się w upadłości likwidacyjnej otrzymała w marcu 2020 roku postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku. Syndyk w 2020 roku złożył wnioski do KRS o likwidację spółki, ale w KRS spółka widnieje ciągle jako spółka w upadłości likwidacyjnej.

Czy na dzień 31.12.2020 roku spółka ma obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe?

Czy w związku z wykonaniem ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości spółki oraz całkowitą likwidacją majątku spółki na dzień 31.12.2020 roku należy dokonać umorzenia pozostałych zobowiązań, w tym pożyczek?

Jeżeli tak, to umorzenie rozliczyć z kapitałem własnym, czy jednak zaksięgować w pozostałe przychody operacyjne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX