Jakie obowiązki spoczywają na zakładzie, który sprowadza z zagranicy produkty w opakowaniach tekturowych i drewnianych... - OpenLEX

Jakie obowiązki spoczywają na zakładzie, który sprowadza z zagranicy produkty w opakowaniach tekturowych i drewnianych zabezpieczone ponadto elementami wielomateriałowymi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 28 stycznia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład kupuje z USA produkty w opakowaniach tekturowych i drewnianych. Produkt zabezpieczony jest elementami wykonanymi z materiału - wielomateriałowego. Wszystko jest przekazywane jako odpad firmie zewnętrznej.

Jakie obowiązki spoczywają na zakładzie poza OPAK-3 oraz wykonaniem obowiązku w zakresie odzysku i recyklingu opakowań?

Czy zakład musi przystąpić do porozumienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX