Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie obowiązki spoczywają na prowadzącym zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w którym demontowane są urządzenia zawierające substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane w świetle zapisów zawartych w ustawie z 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych - dalej u.s.z.w.o., np. obowiązek wpisu do odpowiedniego rejestru, sporządzanie stosownych sprawozdań?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?