Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 12 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w świetle obowiązujących przepisów podatkowych w Polsce oraz przepisów prawa państwa drugiego w sytuacji, gdy pracownicy wykonują zadania służbowe na terenie tego drugiego państwa w okresie dłuższym niż 183 dni w roku podatkowym?

W celu wywiązania się z zawartych z klientami kontraktów pracownicy spółki ITM wykonują zadania służbowe w fabrykach klienta znajdujących się w innym państwie. Pracownicy mają zawarte umowy o pracę z pracodawcą w Polsce, a miejsce wykonywania pracy wskazane w umowie o pracę to siedziba pracodawcy w Radomiu. Pracownicy otrzymują polecenie wyjazdu służbowego do innego Państwa w oparciu o obowiązujące przepisy rozliczania podróży służbowej pracownika, tj. pokryte koszty transportu, koszt zakwaterowania i diety. Zdarzają się sytuacje, iż w wyniku kumulacji kilku poleceń wyjazdów służbowych, łączna ilość pobytu w jednym kraju przekracza 183 dni (np. wyjazdy do Włoch jednego pracownika: od 3 do 28 stycznia 2015 r.; od 16 lutego do 28 marca 2015 r.; od 7 do 12 kwietnia 2015 r.; od 15 kwietnia do 1 maja 2015 r.; od 10 do 16 maja 2015 r.; od 2 czerwca do 31 sierpnia 2015 r.). Najwięcej wyjazdów jest do następujących krajów: Włochy i Niemcy. Pracownicy na stałe mieszkają w Polsce ze swoimi rodzinami. Wynagrodzenie jest przekazywane na rachunek bankowy do oddziału banku w Polsce.

W jakim kraju będą opodatkowane dochody pracowników z tytułu umowy o pracę po przekroczeniu 183 dni pobytu?

Jakie obowiązki spoczywają na płatniku podatku względem kraju, w którym pracownik przebywał dłużej niż 183 dni?

W jakim kraju pracownik powinien dokonać rozliczenia podatkowego za dany rok podatkowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?