Jakie obowiązki powinna wypełnić firma prowadząca recykling odpadów powstałych ze zużytego sprzętu? - OpenLEX

Jakie obowiązki powinna wypełnić firma prowadząca recykling odpadów powstałych ze zużytego sprzętu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 stycznia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 7 lipca 2016 r.

PYTANIE

Firma X zajmująca się recyklingiem opakowań z tworzyw sztucznych planuje nawiązać współpracę z inną firmą Y (niebędącą zakładem przetwarzania zużytego sprzętu) w zakresie przyjmowania do recyklingu przez firmę X od firmy Y odpadów o kodzie 16 02 16 - elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 - są to plastikowe obudowy. W tym celu firma X zmieniła zezwolenie na odzysk (recykling R3) o wskazany kod odpadu i uzyskała wpis do rejestru GIOŚ jako prowadzący procesy recyklingu zużytego sprzętu. W związku z tym firma X powinna spełnić obowiązki sprawozdawcze związane z recyklingiem zużytego sprzętu.

Czy działania firmy X są prawidłowe?

Czy na firmie X spoczywają dodatkowe obowiązki.

Czy firma Y, która nie jest zakładem przetwarzania, może być w posiadaniu wskazanego kodu odpadu?

Czy plastikowe obudowy pochodzące ze zużytego sprzętu nie są zużytym sprzętem i firma X nie powinna wpisywać się do GIOŚ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX