Jakie obowiązki nałożone są na wytwórcę odpadów w przypadku wytwarzania powyżej 100 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne o kodach 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05 na oczyszczalni ścieków komunalnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie obowiązki nałożone są na wytwórcę odpadów posiadającym numer BDO w przypadku wytwarzania powyżej 100 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne (o kodach 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05) na oczyszczalni ścieków komunalnych, w szczególności sposoby i miejsca magazynowania tych odpadów, oznakowanie, decyzje itp.?

Wytwórca nie wytwarza powyżej 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne.

Czy dla wytwarzanych odpadów niebezpiecznych (medycznych) poniżej 100 kg rocznie (ale zakład wytwarza powyżej 5 ton odpadów inne niż niebezpieczne) można prowadzić tylko uproszczoną ewidencję na podstawie KPO, a nie KEON?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX