Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. prowadzi darmowy portal internetowy. Głównym źródłem przychodu spółki są dobrowolne datki i darowizny od korzystających z portalu. Wpłacającymi są osoby fizyczne z Polski, jak i zagranicy oraz firmy polskie i zagraniczne (z UE oraz spoza UE). Spółka nie jest organizacją pożytku publicznego.

Czy spółka ma obowiązek prowadzenia ewidencji wszystkich otrzymanych wpłat z wyszczególnieniem poszczególnych darczyńców?

Czy istnieje limit wpłat od jednego darczyńcy, powyżej którego spółka będzie miała dodatkowe obowiązki raportowania bądź opodatkowania otrzymanych wpłat?

Jakie podmioty składają CIT-D?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację