Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w przypadku stwierdzenia choroby zawodowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2013 r.

PYTANIE

W zakładzie pracy toczy się postępowanie w sprawie podejrzenia choroby zawodowej u byłej pracownicy. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał decyzję o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej. Pracownica odwołała się od decyzji. Dolnośląski Państwowy Inspektor Sanitarny utrzymał decyzję w mocy. Pracownica złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który nakazał organom zwrócenie się do kolejnej jednostki orzeczniczej, bądź zwrócenie się do jednostki orzeczniczej drugiego stopnia aby ponownie odniosła się do całości materiału dowodowego. Jakie to są kolejne jednostki orzecznicze po jednostkach orzeczniczych II stopnia? Jaki jest dalszy tryb postępowania, kto wydaje w tej sytuacji decyzję i czy jest jeszcze możliwy jakiś tryb odwoławczy? Jakie możliwości i obowiązki ma pracodawca w przypadku stwierdzenia choroby zawodowej? Czy może odwołać się od decyzji i w jakim trybie?

Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w przypadku stwierdzenia choroby zawodowej?

Jeżeli narażenie na dany czynnik istniało w kilku zakładach pracy, w których pracownik pracował, w momencie stwierdzenia choroby zawodowej, chorobą obciążany jest ostatni zakład pracy, w którym zatrudniony był ubiegający się o chorobę zawodową pracownik?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access