Jakie normy czasu pracy obowiązują bezrobotnego odbywającego staż? - OpenLEX

Jakie normy czasu pracy obowiązują bezrobotnego odbywającego staż?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. W § 7 ust. 2 rozporządzenia wskazano, kiedy bezrobotny nie może odbywać stażu - wymienione są tu: niedziele i święta, pora nocna, system pracy zmianowej i godziny nadliczbowe. Oznacza to, że niedozwolone jest odbywanie stażu w wyżej wymienionych sytuacjach, ale starosta może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedziele i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy. Starosta wyraził zgodę na pracę w systemie zmianowym.

W naszej firmie obowiązuje 5-brygadowy system czasu pracy. To znaczy pracownik raz może pracować bez przerwy przez 5 lub 7 dni zgodnie z harmonogramem. W firmie czas pracy nie przekracza 8 godzin na dobę i przeciętnie 38 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym 3 miesięcznym.

Czy w takim systemie może być zatrudniony stażysta (PUP twierdzi, że nie)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?