Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 22 stycznia 2019 r.

PYTANIE

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym doszło w 2018 r. do samowolnej zmiany sposobu użytkowania na cele usługowe - rozrywkowe typu "escape room". Zaznaczyć należy, że nie zostały w tym celu przeprowadzone żadne roboty budowlane, które wymagałyby uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia w organie administracji architektoniczno-budowlanej. W związku z powyższym organ nadzoru budowlanego wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zmiany sposobu użytkowania bez wymaganego zgłoszenia. Nałożył na właściciela obowiązek wstrzymania użytkowania budynku oraz przedłożenia dokumentów określonych w art. 71 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud.

Jakie należy podjąć dalsze działania w sytuacji, gdy właściciel przedłoży żądane dokumenty, a ze sporządzonej ekspertyzy wynika, że aby obiekt mógł funkcjonować jako "escape room" konieczne są do wykonania roboty budowlane, a których nie można nakazać w prowadzonym postępowaniu administracyjnym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?