Jakie muszą być spełnione warunki, aby pracodawca miał prawo zlecać pracownikowi prowadzenie pojazdu służbowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Zamajtys Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie muszą być spełnione warunki, aby pracodawca miał prawo zlecać pracownikowi prowadzenie pojazdu służbowego?

Czy konieczny jest zapis o prowadzeniu pojazdu służbowego w opisie stanowiska?

Czy zapis w opisie stanowiska, właściwie określone ryzyko w karcie oceny ryzyka, badania i zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań, szkolenie stanowiskowe potwierdzone podpisem w karcie szkolenia oraz wpis na listę osób upoważnionych to wystarczające warunki?

Czy wszystkie one są wymagane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX