Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2016 r.

PYTANIE

Jakie możliwości działania ma dyrektor szkoły wobec nauczycielki kontraktowej zatrudnionej na czas nieokreślony w pełnym wymiarze etatu, która nie przedłożyła aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku nauczyciela (badania okresowe)?

Często zdarza się, że nauczycielka spóźnia się do pracy. Powtarzającym się problemem są jej częste nieobecności w pracy. Do tej pory były to nieobecności usprawiedliwione, ale w ostatnim czasie zwolnienia lekarskie dostarczane są po czasie. Organizacja pracy szkoły i sprawowanie nadzoru są utrudnione w związku z nieobecnościami nauczycielki w pracy. W ubiegłym roku szkolnym miała zostać poddana ocenie pracy. Ocena została przełożona na bieżący rok szkolny ze względu na nieobecności. Nauczycielka nie przedkłada dokumentacji szkolnej do kontroli w wyznaczonym terminie. Pojawiają się również uwagi od rodziców na temat nie odbywających się cyklicznie zajęć. W ubiegłym roku szkolnym dyrektor szkoły odbył rozmowę z nauczycielką, w trakcie której poinformował ją o możliwości wykorzystania urlopu wychowawczego i równoczesnej pracy na pół etatu od września 2016 r. Nauczycielka wstępnie przyjęła takie rozwiązanie. W sierpniu jednak zrezygnowała z niego, deklarując jednocześnie ograniczenie problemów związanych z jej nieobecnościami od nowego roku szkolnego. Sytuacja jednak nie uległa zmianie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?