Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

WIOŚ przekazał do starosty skargę na działalność zakładu kamieniarskiego (wykonywanie nagrobków, korzystanie z piły tarczowej). Nie wykonano pomiarów hałasu, bo wyników ewentualnych pomiarów nie można odnieść do żadnych wartości dopuszczalnych. Zakład jest położony w obszarze obowiązującego planu miejscowego, który przewiduje tu teren usług produkcyjnych oraz składowo magazynowych (wykorzystanie terenu zgodne z planem). Skarga na nadmierny hałas pochodzi od innego zakładu usług produkcyjnych, położonego w obszarze obowiązującego planu miejscowego, który przewiduje tam teren usług produkcyjnych. W zasięgu oddziaływania usług kamieniarskich brak terenów opisanych w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) – dalej p.o.ś.

Jakie mogą być przesłanki uzasadniające nałożenie obowiązku sporządzenia przeglądu ekologicznego w ww. przypadku, gdy ustalono, że skarga jest "sąsiedzka"?

Piła pracuje wewnątrz budynku przy zamkniętych drzwiach, praca zakładu jednoosobowego to 6 dni w tygodniu od 8 do 18, ale w ciągu dnia piła używana jest do 3 godzin.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?