Jakie mogą być negatywne skutki podatkowe lub bilansowe w sytuacji stosowania uproszczenia w wystawianiu dokumentu PZ?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie mogą być negatywne skutki podatkowe lub bilansowe w sytuacji stosowania uproszczenia w wystawianiu dokumentu PZ?

Spółka wystawiając PZ na okoliczność przyjęcia np. 5 różnych materiałów o różnych cenach zakupu na magazyn, na dokumencie PZ wpisuje globalną kwotę w treści wpisując zgodnie z załączoną fakturą zakupu.

Czy takie uproszczenie może być przyjęte w polityce rachunkowości?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access