Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 3 maja 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczycielka, która posiada: 1. Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska, specjalność nauczycielska; 2. Dyplom ukończenia studium nauczycielskiego o kierunku nauczanie początkowe (w latach 1984-1986) posiada w świetle obowiązujących przepisów kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?