Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba, aby mogła prowadzić zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może prowadzić osoba, która ukończyła: studnia I i II-go stopnia na kierunku: wychowanie fizyczne w obszarze nauk o kulturze fizycznej i profilu kształcenia ogólnoakademickim (studia stacjonarne), studia podyplomowe (trzysemestralne) w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogiki); studia podyplomowe (trzysemestralne) w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX