Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba, aby mogła objąć stanowisko pedagoga szkolnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W grudniu na emeryturę odchodzi pedagog szkolny. Na jego miejsce chciałabym zatrudnić nauczycielkę, która ma ukończone studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika opiekuńcza (w suplemencie ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga szkolnego). Roku ukończenia studiów - 2021. W poprzednim roku szkolnym 2022/2023 nauczycielka ta pracowała na zastępstwo na tym etacie za pedagoga, w tym zaś roku realizuje inne obowiązki w arkuszu organizacyjnym mając przydzielone tylko 3 godziny pedagoga szkolnego. Czy w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - nauczycielka ta może od być pedagogiem szkolnym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX