Jakie kwalifikacje powinna posiadać nauczycielka, aby mogła być zatrudniona w szkole podstawowej jako psycholog?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka ma ukończoną zintegrowaną edukację wczesnoszkolną i edukację przedszkolną (licencjat), oligofrenopedagogikę (studia podyplomowe). Ma także ukończoną pedagogikę w specjalności psychopedagogika z profilaktyką społeczną (magister). Czy może być zatrudniona w szkole podstawowej jako psycholog w związku ze "specjalistami"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX