Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 13 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczyciel który ukończył 5-letnie, jednolite studia magisterskie - pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki ma kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych - przysposobienie do pracy w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX