Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel uzyskał w roku 1992 z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego zaświadczenie o ukończeniu 60 godzinnego kursu przygotowującego do prowadzenia zajęć korekcyjno - kompensacyjnych. Program kursu obejmował zagadnienia metodyki nauczania początkowego, psychologii rozwojowej, logopedii, problematyki zaburzeń fragmentarycznych oraz zajęcia praktyczne. Kurs organizowany był przez kuratorium Oświaty. W tamtym okresie prowadził takie zajęcia z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w szkole w której jest nadal zatrudniony. Czy obecnie nauczyciel ten na podstawie ww. kursu może prowadzić zajęcia korekcyjno - kompensacyjne z uczniami w szkole specjalnej w ramach godzin z pomocy psychologiczno - pedagogicznej? Nauczyciel ma ukończone studia zgodnie z wykonywanym zawodem.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?