Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł zajmować stanowisko pedagoga w szkole specjalnej? - OpenLEX

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł zajmować stanowisko pedagoga w szkole specjalnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 24 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel posiada kwalifikacje: studia magisterskie kierunek pedagogika, specjalność: pedagogika promocji zdrowia, przygotowanie pedagogiczne i studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. W suplemencie dyplomu studiów magisterskich jest zapis: "absolwent jest przygotowany do pracy w przedszkolach, szkołach (przedmioty nauczania i doradztwo ukierunkowane na promocję zdrowia), placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, w ośrodkach promocji zdrowia i w ośrodkach profilaktyki społecznej, wszystkich typach stacji sanitarno-epidemiologicznych, zakładach opieki społecznej, hospicjach". Czy taka osoba posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga w szkole specjalnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX