Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą w... - OpenLEX

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą w szkole specjalnej zorganizowanej w podmiocie leczniczym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel zatrudniony w szkole specjalnej posiada kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki i resocjalizacji z profilaktyką społeczną. Czy może prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą w szpitalu psychiatrycznym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX