Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczyciel, który ukończył studia magisterskie z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki może pełnić funkcję pedagoga w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym? Czy może prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne lub dydaktyczno-wyrównawcze w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?