Nowość Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel, aby mógł być zatrudniony jako nauczyciel wspomagający?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczyciel posiadający świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) z 30.06.2023 r. i świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego "Kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo" z 27.01.2012 r. oraz dyplom ukończenia studiów magisterskich inżynierskich na kierunku informatyka z 07.11.2013 r. ma wystarczające kwalifikacje do przydzielenia mu obowiązków nauczyciela wspomagającego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX