Jakie kwalifikacje powinien posiadać instruktor praktycznej nauki zawodu aby móc ubiegać się o dofinansowanie kosztów... - OpenLEX

Jakie kwalifikacje powinien posiadać instruktor praktycznej nauki zawodu aby móc ubiegać się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca złożył wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Do wniosku dołączył dyplom mistrzowski w zawodzie oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego doskonalącego dla rzemieślników z czerwca 1986 r. osoby, która sprawowała nadzór nad młodocianym pracownikiem - była instruktorem praktycznej nauki zawodu. Czy można uznać, że kwalifikacje osoby sprawującej nadzór - instruktora praktycznej nauki zawodu nad młodocianym są wystarczające do przyznania dofinansowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?