Jakie kwalifikacje powinien posiadać czynny policjant aby mógł uczyć przedmiotów kierunkowych w szkole ponadpodstawowej w klasie mundurowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy czynny policjant, który ukończył 5-letnie studia magisterskie na kierunku: Marketing i zarządzanie, realizujący w trakcie studiów przedmiot: metodykę, może uczyć przedmiotów kierunkowych w szkole ponadpodstawowej w klasie mundurowej? Czy musi się zobowiązać do uzupełnienia przygotowania pedagogicznego w trakcie pierwszego roku zatrudnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX