Jakie kwalifikacje musi posiadać kandydat na dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej? - OpenLEX

Jakie kwalifikacje musi posiadać kandydat na dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie kwalifikacje musi posiadać kandydat na dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej? Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) placówką publiczną kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora. Stanowisko dyrektora publicznej placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia wymagania, które zostały określone w § 1 r.w.o.z.d. Jednym z warunków jest posiadanie wykształcenia wyższego i tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego, oraz przygotowania pedagogicznego i kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce. Czy zatem może być to nauczyciel przedmiotu np. zawodowego, posiadający wykształcenie pedagogiczne? Czy organ prowadzący do czasu ukończenia przez taką osobę np .studiów podyplomowych z zakresu logopedii może udzielić zniżki godzin w 100% - czyli jest tylko dyrektorem ("nie stoi przy tablicy')?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX