Jakie kursy należy stosować w przypadku korekty, powodowanej przyznaniem bonusu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka udziela rabatów za obrót po wygenerowaniu określonego wolumenu obrotu w danym roku obrachunkowym. Prawo do bonusa odbiorca nabywa po zapłacie całego obrotu bonusowego. Zapisy umowy w tym zakresie brzmią- "Osiągnięty pułap bonusowy będzie rozliczany na podstawie faktury korygującej wystawionej przez dostawcę w terminie do końca miesiąca, w którym dokonano zapłaty przez odbiorcę za ostatnią wymagalną fakturę, dotyczącą roku bonusowego". Spółka z kontrahentem krajowym rozlicza się w euro. Z jakiego dnia zastosować kurs do wyceny faktury korygującej dla celów VAT, w sytuacji gdy spółka wystawiła fakturę korygującą 31 stycznia 2023 r., a zapłata za ostatnią wymagalną fakturę nastąpiła 9 stycznia 2023 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX