Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soprych Maciej
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Bank udzielił spółce kredytu, którego zabezpieczeniem był zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych ustanowiony na mocy umowy zastawu. Ponieważ klient nie spłaca zadłużenia, bank zamierza przejąć na własność zastawione rzeczy jako aktywa przejęte za długi i jednocześnie dokonać spłaty zadłużenia. Wyceny rynkowej przedmiotów zastawu dokona uprawniony rzeczoznawca.

Jakie księgowania należy wykonać, aby ująć w księgach przedmiotową operację oraz w jakiej kwocie netto czy brutto należy spłacić zadłużenie klienta?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?