Jakie kryteria należy wziąć po uwagę przy ustalaniu stawek amortyzacji bilansowej dla poniesionych nakładów i mebli?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka wynajęła lokal handlowy z przeznaczeniem na sklep odzieżowy. Umowa najmu lokalu wynosi 64 miesiące z możliwością odnowienia umowy na kolejny okres. Zgodnie z umową najmu spółka ponosi nakłady na dostosowanie lokalu do możliwości prowadzenia w nim działalności handlowej. Nakłady to prace budowlane związane z wykonaniem ścian, posadzek oraz witryny. Wykonywana jest instalacja elektryczna, tryskaczowa, system sygnalizacji pożaru, klimatyzacja i wentylacja. Instalacje i systemy wykonane w lokalu są podłączone do głównych instalacji i systemów znajdujących się w budynku. Lokal będzie także wyposażony w komplet mebli sklepowych.

Jakie kryteria należy wziąć po uwagę przy ustalaniu stawek amortyzacji bilansowej dla poniesionych nakładów i mebli?

W jaki sposób ustalić stawki amortyzacji bilansowej oraz jak dokonywać rocznej weryfikacji ustalonych stawek amortyzacyjnych w sytuacji obowiązującej w określonym czasie umowy najmu bez pewności przedłużenia jej na kolejny okres?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX