Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 20 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przewodniczący związków zawodowych dyskryminuje i mobbinguje pracownika wybranego na społecznego inspektora pracy, który jest jednocześnie członkiem innej organizacji związkowej. Skarga na przewodniczącego tej organizacji wpłynęła do pracodawcy. Pracodawca musi przeciwdziałać dyskryminacji i mobbingowi w zakładzie pracy, a przewodniczący tej organizacji jest także pracownikiem (oddelegowanym na stałe do pełnienia funkcji związkowej na okres kadencji).

Jakie kroki powinien powziąć pracodawca, jeżeli stwierdzi w postępowaniu wyjaśniającym, że taka dyskryminacja miała miejsce?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?