Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie art. 20 ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - dalej u.o.g.r.l. starosta decyzją z 2004 r. zobowiązał gminę do przeprowadzenia rekultywacji nielegalnego wysypiska odpadów komunalnych w terminie do 31.12.2009 r. Do dzisiaj rekultywacja nie została zakończona. Jakie działania powinien podjąć starosta w przedstawionym przypadku? Czy starosta był uprawniony do wydania decyzji rekultywacyjnej na podstawie u.o.g.r.l.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?