Jakie kroki powinien podjąć organ w związku z zajęciem przez kobietę budynku przeznaczonego do rozbiórki? - OpenLEX

Jakie kroki powinien podjąć organ w związku z zajęciem przez kobietę budynku przeznaczonego do rozbiórki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 września 2016 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2016 r.

PYTANIE

Kobieta zameldowana i zamieszkująca po raz ostatni na terenie miasta Z zajęła budynek na terenie gminy X przeznaczony do rozbiórki. Przebywa tam z pełnoletnim dzieckiem, wychowankiem domu dziecka (przyjechał do matki na wakacje). Kobieta złożyła do GOPS w X wniosek o udzielenie pomocy finansowej.

Czy w związku z faktem, iż budynek jest przeznaczony do rozbiórki i zagraża życiu osób tam przebywających pracownik socjalny powinien udać się do miejsca pobytu kobiety w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego?

Przeprowadzenie takiego wywiadu jest warunkiem udzielenia pomocy finansowej.

Jakie kroki należy podjąć w związku z zajęciem przez kobietę tego budynku?

W powyższej sprawie został już zawiadomiony nadzór budowlany oraz policja.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX