Jakie kroki powinien podjąć organ w postępowaniu w sprawie zagospodarowania odpadów, jeżeli firma zwróciła się z pismem o... - OpenLEX

Jakie kroki powinien podjąć organ w postępowaniu w sprawie zagospodarowania odpadów, jeżeli firma zwróciła się z pismem o zwolnienie pojazdu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do organu wpłynęło pismo Komendy Miejskiej Policji o zatrzymaniu transportu z odpadami i skierowaniu go do wyznaczonego w WPGO miejsca dla zatrzymanych transportów z odpadami. W piśmie wskazano, iż toku czynności prowadzonych przez policję, przedstawiciela WIOŚ oraz biegłego z zakresu ochrony środowiska ustalono, że ładunek to mieszanina o konsystencji ziemistej z elementami folii, tworzyw sztucznych, szkła silnie rozdrobnionego o woni charakterystycznej dla odpadów komunalnych. Wstępnie odpad został zakwalifikowany jako 19 12 12. W piśmie wskazano również, iż pojazd po wykonaniu czynności w trybie art. 308 § 1 ustawy z 6.06.1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 534) - dalej k.p.k. jest zbędny procesowo i dlatego w trybie art. 24a ust. 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779) – dalej u.o. należy go skierować do najbliższego miejsca wyznaczonego w WPGO. Wobec powyższego na miejsce został skierowany pojazd - ciągnik siodłowy oraz naczepa. Organ wszczął postępowanie w sprawie zagospodarowania odpadów. Firma zwróciła się do tut. organu z pismem o zwolnienie pojazdu tj. ciągnika siodłowego. Firma twierdzi że skoro pojazd jest zbędny procesowo, to należy go wydać właścicielowi. Ponadto zarzuca, że skoro w piśmie Policji wskazano, że odpad został wstępnie zakwalifikowany jako odpad o kodzie 19 12 12, to nie można jednoznacznie założyć, że tak jest. Podnosi również, że w sprawie prowadzonej przez prokuratora nie została jeszcze wydana żadna opinia biegłego, która jednoznacznie stwierdziłaby, jaki to kod odpadu.

Czy organ może wydać decyzję niezależnie od tego, co wskazuje Firma?

Jakie ewentualne kroki powinien podjąć organ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX