Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy po otrzymaniu wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących działki należy wszcząć postępowanie wyjaśniające?

Otrzymano złożone przez właściciela działki zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków. Z wykazu wynika, że wyłączono większą ilość gruntu niż zezwalała na to decyzja.

Czy należy wszcząć postępowanie wyjaśniające? Jeśli tak, to jak należy je przeprowadzić?

Czy w opisanej sytuacji zastosowanie znajduje art. 28 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - dalej u.o.g.r.l.?

Jak należy postąpić w przypadku, gdy okaże się, że powierzchnia wyłączona wynosi 0,05 ha, natomiast decyzja zezwalająca na wyłączenie była wydana dla obszaru o powierzchni 0,04 ha?

Czy w przedstawionym przypadku należy naliczyć podwyższoną należność i opłaty roczne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?