Jakie kroki powinien podjąć Bank by móc dochodzić swojej wierzytelności od spadkobierców zmarłego dłużnika? - OpenLEX

Jakie kroki powinien podjąć Bank by móc dochodzić swojej wierzytelności od spadkobierców zmarłego dłużnika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 6 listopada 2019 r.
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2017 r.

PYTANIE

Z uwagi na brak spłaty zadłużenia kredytowego, Bank wystawił przeciwko Kredytobiorcy w grudniu 2014 r. bankowy tytuł egzekucyjny. Tytuł ten został opatrzony przez Sąd klauzulą wykonalności. Z uwagi na dobrowolne spłaty zadłużenia przez Dłużnika, Bank nie skierował do organu egzekucyjnego wniosku o wszczęcie egzekucji. We wrześniu 2017 r. Dłużnik Banku zmarł.

Czy w takim przypadku będzie miał zastosowanie art. 788 k.p.c. i Bank po przedłożeniu Sądowi tytułu wykonawczego wydanemu w grudniu 2014 r. przeciwko zmarłemu dłużnikowi uzyska klauzulę wykonalności przeciwko spadkobiercom dłużnika, czy też z uwagi na usunięcie z porządku prawnego przepisów regulujących tryb nadawania bankom bankowych tytułów egzekucyjnych art. 788 k.p.c. nie będzie miał zastosowania?

Jakie kroki powinien podjąć Bank by móc dochodzić swojej wierzytelności od spadkobierców zmarłego dłużnika w sytuacji, gdyby w powyższym stanie faktycznym art. 788 k.p.c. nie miałby zastosowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX