Jakie kroki poczynić, gdy wnioskodawca umieszczony w ZK nie pobrał trzykrotnie za pośrednictwem przekazu pocztowego dodatku osłonowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 12 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie kroki powinien poczynić organ, który wydał informację o przyznaniu dodatku osłonowego wnioskodawcy, który po wydaniu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego, został umieszczony w Zakładzie Karnym i nie pobrał trzykrotnie za pośrednictwem przekazu pocztowego dodatku osłonowego, a dodatki osłonowe muszą być wypłacone do 02.12.2022 r. (zgodnie z art. 2 ust. 8)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX