Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie art. 20 ustawy z 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2019 r. poz. 737) – dalej u.w.l. mieszkańcy budynku wielorodzinnego (który ma więcej niż siedem lokali) są obowiązani do podjęcia uchwały o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Mieszkańcy budynku odmówili podjęcia w/w uchwały, powołując się na art. 18 u.w.l., przekazując zarząd nad nieruchomością wspólną spółdzielni mieszkaniowej, która nie jest współwłaścicielem nieruchomości wspólnej (nie jest właścicielem żadnego lokalu).

Jakie kroki organ administracji powinien podjąć, aby doprowadzić do tego, by mieszkańcy budynku wielorodzinnego na podstawie art. 20 u.w.l. podjęli uchwałę o wyborze zarządu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację