Jakie koszty sadowe i zastępstwa procesowego poniesie pracodawca, jeśli w wyniku złożonego przez pracownika odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia pracownik wygra?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie koszty sadowe i zastępstwa procesowego (czy podwójnie) poniesie pracodawca jeśli w wyniku złożonego przez pracownika odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia pracownik wygra i wygra także w wyniku odwołania rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

Pracownikowi bowiem wypowiedziano umowę o pracę, a w trakcie okresu wypowiedzenia rozwiązano z nim te samą umowę w trybie 52 kp.

Jak będzie wyglądała sytuacja kosztów jeśli pracownik wygra tylko wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a dyscyplinarkę przegra?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX