Nowość Jakie konsekwencje wywołuje zmiana Inwestora w trakcie procedury dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ wznowił postępowanie administracyjne w sprawie zakończonej postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. Inwestorem w ww. sprawie była X. Po wznowieniu ww. postępowania do tut. organu wpłynęło pismo od spółki X z informacją, że całość infrastruktury telekomunikacyjnej, na którą składa się przedmiotowa stacja bazowa telefonii komórkowej, została przeniesiona na rzecz spółki Y. Poinformowano również, że ww. spółka na podstawie art. 531 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych wstąpiła w prawa i obowiązki spółki X, określone w planie podziału. W związku z powyższym spółka X przekazała całą otrzymaną korespondencję w sprawie firmie Y.

Jakie konsekwencje wywołuje zmiana Inwestora w trakcie procedury dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji?

Czy postępowanie powinno być dalej prowadzone, a stroną postępowania będzie spółka Y?

Czy należy umorzyć przedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z faktem, iż następstwo procesowe dotyczy tylko praw zbywalnych lub dziedzicznych, a decyzja środowiskowa nie rodzi praw do terenu, na którym ma być realizowana omawiana inwestycja?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX