Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT nieodpłatne użyczenie ciągnika siodłowego, którego dokonano w ramach umowy gwarancji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Wojtas Michał
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2012 r.

PYTANIE

Firma transportowa kupiła od dealera nowy ciągnik siodłowy. W związku z tym, że ciągnik uległ awarii, w ramach reklamacji został oddany sprzedawcy w celu naprawy. Na okres załatwiania reklamacji dealer udostępnił firmie transportowej nieodpłatnie ciągnik zastępczy na podstawie umowy użyczenia pojazdu. W umowie zapisano, że użyczony pojazd będzie wykorzystywany wyłącznie w celu promowania firmy producenta ciągnika i dealera.

Czy w tej sytuacji po stronie firmy biorącej pojazd w użyczenie występują jakiekolwiek obowiązki na gruncie VAT?

Czy promowanie firmy może zostać potraktowane jako świadczenie usługi i opodatkowane VAT?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access