Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 8 kwietnia 2014 r.

PYTANIE

Firma X miała w stosunku do firmy Y zobowiązanie z tytułu zakupu kruszywa. Po upływie 150 dni firma Y skorzystała z ulgi na złe długi i odzyskała zapłacony VAT (należny). Firma X wykonała dla firmy Y usługę, w wyniku czego powstały wzajemne należności i zobowiązania, które zostały rozliczone poprzez kompensatę. Firma Y (korzystająca z ulgi na złe długi) wystawiła i wysłała 30 września 2013 r. potwierdzenie kompensaty. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy kopii potwierdzonej kompensaty (brak potwierdzenia odbioru dokumentu). Na kompensacie widnieje zapis, że w przypadku braku odpowiedzi (brak podpisanego odbioru dokumentu) w ciągu 14 dni, kompensatę uznaje się za przyjętą.

Czy odzyskany podatek należny powinien zostać zwrotnie przekazany od urzędu w deklaracji VAT-7 za wrzesień (zgodnie z datą wystawienia kompensaty), czy za październik 2013 r. (zgodnie z datą przyjęcia za fakt uznania przez drugą stronę kompensaty)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?