Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W październiku 2019 spółka z o.o. zakupiła towary handlowe. Płatność za fakturę rozłożona została na raty, do faktury dołączono harmonogram płatności. Jednak spółka z powodu problemów finansowych nie regulowała płatności w terminie. W związku z tym w miesiącu, w którym minęło 90 dni o terminu płatności poszczególnej raty, wynikającego z harmonogramu, wyksięgowano kwotę VAT danej raty. W maju 2020 r. spółka zawarła z kontrahentem porozumienie, na mocy którego wierzyciel całość zadłużenia rozłożył na raty z nowymi terminami płatności.

W związku z tym spółka zastanawia się czy ma obowiązek w dalszym ciągu korygować VAT naliczony, obliczając 90 dni o terminu płatności wynikającego z pierwotnej faktury i harmonogramu?

Czy też powinna zaprzestać korygowania VAT naliczonego i kierować się nowymi terminami płatności wynikającymi z zawartego porozumienia?

Czy przesunięcie terminu płatności zwalnia spółkę od korekty VAT naliczonego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?