Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 20 grudnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (przedsiębiorca) z inną osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (wspólnik cichy) podpisały umowę spółki cichej. Wspólnik cichy na podstawie umowy zlecenia świadczy również usługi na rzecz przedsiębiorcy.

Jakie konsekwencje ma taki stan dla wspólnika cichego, czy w związku z tym, że osoba fizyczna podpisała umowę spółki cichej musi dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej?

Czy rozliczenie podatkowe umowy spółki cichej i umowy zlecenia jest dla wspólnika cichego niezależna od siebie i te umowy nie wpływają na siebie czy jest inaczej?

Czy wystąpią jakieś konsekwencje podatkowe dla stron umowy jeśli wspólnik cichy z racji wykonywania umowy zlecenia został pełnomocnikiem do rachunku firmowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację