Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Czerwiński Bogusław
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2005 r.

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wystąpiła do Sądu o ogłoszenie upadłości. W dniu 22 kwietnia 2004 r. Sędzia Komisarz ogłosił upadłość firmy i wyznaczył syndyka masy upadłościowej.

Czy na dzień 21 kwietnia 2004 r należy rozliczyć prowadzącego działalność tak jak osobę, która zakończyła prowadzenie działalności gospodarczej, łącznie z remanentem likwidacyjnym?

W/g jakich cen powinien być wyceniony remanent towarów i spis wyposażenia, firma nie posiada środków trwałych? Czy w/g cen po przeszacowaniu przez syndyka, czy w/g cen zakupu, czy w/g cen możliwych do uzyskania?

Czy na dzień 22 kwietnia należy otworzyć nową księgę przychodów i rozchodów jeżeli syndyk nie kontynuuje działalności gospodarczej a prowadzi jedynie sprzedaż w imieniu i na rzecz upadłego? Czy w związku z osiągniętym dochodem po sprzedaży przez syndyka towarów i wyposażenia należy składać deklaracje PIT-5L w imieniu upadłego?

Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku wynikającego z deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych syndyk czy upadły? VAT jest nadal rozliczany miesięcznie.

W związku z tym, że upadły nie może wystąpić do Urzędu Miasta o wykreślenie go z ewidencji działalności gospodarczej do czasu zakończenia postępowania upadłościowego, czy nadal jest zobowiązany do opłacania składek ZUS, jeżeli nie prowadzi już działalności gospodarczej? Jeżeli upadły nadal podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, to kto jest zobowiązany do zapłaty składek - syndyk czy upadły?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?